Stroomschema van derden afkomstige inhoud

Dit document is een aanvulling op de webpagina Van derden afkomstige inhoud op Digitoegankelijk.nl

Dit is een downloadbaar PHF-bestand. Het Portable HTML Format is een alternatief voor PDF. Een PHF-bestand kan in elke browser worden geopend, lokaal worden opgeslagen, kan — net als PDF als bijlage worden meegestuurd in een e-mail en is ook volledig bruikbaar zonder internetverbinding.

Stroomschema

Grafische versie van het stroomschema

Tekstversie

De vragen in het stroomschema:

  1. Valt de content onder de verantwoordelijkheid van de publicerende organisatie?
  2. Is de content (mede) ontwikkeld door de publicerende organisatie?
  3. Is de content (mede) gefinancierd door de publicerende organisatie?
  4. Is de aanleverende partij een overheidsinstantie?
  5. Is er een wettelijke verplichting om de content te publiceren via het betreffende kanaal van de publicerende organisatie?

Antwoorden op de vragen: