Over Raph.nl

Op Raph.nl was lange tijd de website Travel to the Horizon te vinden. Begonnen in 1995 groeide deze website uit tot een van de grootste verzamelingen van fietsreisverhalen op het web. De technologie die voor de website werd gebruikt - DBMan, een Perl-applicatie uit 1998 - was op een gegeven moment zó verouderd, dat de hosting provider het te onveilig vond om te blijven ondersteunen. Daarom is de website begin 2016 uit de lucht gehaald.

Afkortingenlijst

Wat hier nog wel te vinden is, is een lijst met afkortingen die gebruikt worden bij mijn huidige werkgever, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze lijst is beschikbaar in de vorm van een spreadsheetbestand.

Opmerking: Om veiligheidsredenen bevat de lijst geen macro's. Wel zijn in regel 1 en in kolom C eenvoudige formules gebruikt om links toe te voegen. Voorbeeld: =ALS(F3="";"";HYPERLINK(F3;"[LINK]")). Met deze formules is contact- en achtergrondinformatie eenvoudiger bereikbaar en de lijst overzichtelijker.

Dakar Challenge

Op zaterdag 4 november 2023 vertrokken Casper van den Toorn en Raph de Rooij naar Dakar. Ze namen deel aan de Amsterdam-Dakar Challenge, een avontuurlijke autorit naar West-Afrika. Daarna werd de auto in Banjul (Gambia) geveild voor twee goede doelen.

Ga naar raph.nl/dakar voor het verslag van hun tocht (laatste verslag moet nog worden geplaatst).Contact: contact [at symbol] raph.nl